Återbäring och ränta


Återbäring

Föreningsstämman 15 maj 2024 – beslöt att fastställa styrelsens förslag

Återbäring för köp 2023 utgår med:
Drivmedel bemannade anläggningar 25 öre/l
Drivmedel automater 10 öre/l
Elbilsladdning på OKQ8-station 5 öre/kWh

Övriga återbäringsberättigade köp på OKQ8-station 2%

Aktuella räntesatser

Aktuella räntor på Sparkontot från 28/9-2023

1,75% på saldon över 10,000 kr
1,0% på saldon mellan 3,000.01 – 10,000 kr
0,6% på saldon upp till 3,000 kr. När en saldogräns överskrids beräknas den högre räntesatsen på hela det sparade beloppet

Insatskonto

1,0 % för 2023 enligt stämmobeslut 15 maj 2024

Lagen om insättningsgaranti

Kontoinnehavarens behållning på sparkontot omfattas inte av insättningsgaranti, enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti. Detta betyder att insatta medel kan gå förlorade om din OK-förening går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter. OK-föreningens inlåningsverksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Mer information om föreningens verksamhet, finansiella verksamhet och användning av insatta medel, erhålls från respektive förening eller på denna webbplats.