En kvinnlig butiksanställd håller fram en smörgås med serveringstång till en kund i förgrunden

Om föreningen

OK Västerbotten ekonomisk förening

OK Västerbotten är en lokal, kooperativ förening som verkar för ett hållbart och levande län, från fjäll till kust. OK Västerbotten ägs av sina drygt 90 000 medlemmar. I länet finns totalt 35 stationer som ägs och drivs av OK Västerbotten. 21 av dessa är bemannade och övriga är automatstationer. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. 

Vi vill vara ett föredöme. En god, aktiv och ansvarstagande samhällsaktör där hållbarhet är en central del i allt vi gör. Det är därför vår vinst oavkortat investeras tillbaka till medlemmarna och platsen där vi lever och verkar. Detta sker i form av återbäring, medlemsrabatter, förmåner, fler arbetstillfällen eller genom nya och ombyggda stationer och andra initiativ som utvecklar vårt län. Vi spelar en given och trygg roll i våra medlemmar och kunders liv – vi är en mötesplats och ett nav för service på orter runt om i hela Västerbotten – och vill fortsätta vara det en lång tid framöver.

Utbudet av produkter och tjänster kan variera, men alla våra stationer erbjuder uthyrning av släpvagnar och tvätta själv-hallar. Automattvättar finns på våra stationer på Kronoparken, Parkvägen, Carlslid och Ersboda i Umeå, på Sörböle och Solbacken i Skellefteå samt på vår station i Lycksele. Några stationer är spelombud och flera är post- och paketombud. Uthyrning av bilar och lastbilar finns på tre stationer. På samtliga stationer erbjuds gratis wifi.

OK Västerbotten vill hjälpa sina medlemmar och kunder att ställa om till en hållbarare framtid, därför satsar vi bland annat extra mycket på lokalproducerat, elladdning och Neste MY Förnybar Diesel HVO100. I samarbete med Umeå Energi och OKQ8 och Skellefteå Kraft har vi uppfört el-laddare på 14 stationer runtom i länet. De som finns i Vilhelmina, Burträsk, Norsjö och på Solbacken i Skellefteå är dessutom så kallade supersnabbladdare (150kW). Vår målsättning är att kunna erbjuda supersnabbladdare på alla våra bemannade stationer inom några år. HVO100 hittar du på 12 av våra stationer och vi kommer erbjuda det på fler stationer framöver. 

Vi vill att hela vårt län ska frodas – för då kan vi fortsätta spela viktig roll för Västerbotten, för orterna som vi verkar på, för människorna som bor och färdas här. Vi vet att hållbarhet och inflytande aldrig blir gammalt och låter det därför genomsyra allt vi gör. Vår vinst investeras tillbaka till medlemmarna och platsen där vi lever och verkar. 
För vill man få något gjort så får man helt enkelt göra det tillsammans. Tillsammans för ett levande län!

Föreningsstämman

Föreningsstämman består av ordinarie ägarombud och styrelse. Stämman utser två folkvalda revisorer, en auktoriserad revisor samt styrelsens ledamöter.

Företagsledningen

Vd

Erica Lundgren

070-108 07 76
erica.lundgren@vasterbotten.ok.se

Ekonomi- och fastighetschef

Mikael Hansson

090-10 57 54
mikael.hansson@vasterbotten.ok.se

Personalchef

Johanna Aretorn

090-10 57 61
johanna.aretorn@vasterbotten.ok.se

Kommunikationschef

Hanna Olsson

090-10 57 62, 072-382 48 70
hanna.olsson@vasterbotten.ok.se

Försäljningschef

Robert Kristoffersson


090-10 57 57
robert.kristoffersson@vasterbotten.ok.se

Styrelsen

Föreningsstämman utser föreningens styrelse, som består av 3-5 ledamöter. I styrelsen ingår representanter för de anställda. Styrelsens sammansättning fr o m föreningsstämman 4 maj 2021:

Umeå, ordförande

Håkan Gustafsson

Umeå, ordförande

Umeå, vice ordförande

Therese Karlsson

Umeå, vice ordförande

Skellefteå, sekreterare

Jeanette Morén

Skellefteå, sekreterare

Dorotea, ledamot

Greger Lindqvist

Dorotea, ledamot

Skellefteå, ledamot

Linda Lif

Skellefteå, ledamot

Vilhelmina, personalrepresentant

Peder Karlsson

Vilhelmina, personalrepresentant

Boliden, personalrepresentant

Josefin Kalla

Boliden, personalrepresentant

Dorotea, suppleant personalrepresentant

Sven Henriksson

Dorotea, suppleant personalrepresentant

Ägarombud

Ägarombudsrådet utgörs av respektive stations ordinarie ägarombud och har möte minst 3 gånger per år. Har ordinarie ägarombud förhinder att deltaga kallas ersättande ägarombud i stället. Ägarombudsrådet har till uppgift att ta del i beredningen av frågor av principiell innebörd och utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens angelägenheter.

Våra stationer